Prihláška na jazykový kurz MJA Žilina – maximálne 4 osoby v skupine

1. Osobné údaje

Meno:*
Dátum narodenia:*
Adresa:*
Priezvisko:*
Zamestnanie:
E-mail:*
Titul:
Telefón:*

2. Doterajšie vzdelávanie v cudzom jazyku

Dĺžka doterajšieho vzdelávania:
Používaný študijný materiál:
Pobyt v zahraničí:

3. Jazyk, o ktorý máte záujem

Vyberte si želaný jazyk:

4. Vaša momentálna jazyková znalosť – úroveň

Vyberte vašu úroveň:

5. Jazykový kurz, o ktorý máte záujem

Vyberte si typ kurzu:

6. Uveďte prosím, ktoré dni a časy Vám vyhovujú najviac

Všetky varianty:

7. Aká intenzita Vám vyhovuje najviac – PROSÍM UVEĎTE VIACERÉ MOŽNOSTI:

(neplatí pre Saturday Free, REPAS a letné programy)

Uveďte viaceré možnosti:

8. Žiadam zabezpečit učebnicu za 10 % zlavu

Objednať učebnicu:

9. Máte záujem o medzinárodný certifikát?

Medzinárodný certifikát:

10. Uvedte prosím, čo od kurzu očakávate:

Od kurzu očakávam:

11. Ak Vám štúdium hradí zamestnávateľ, uveďte prosím tieto údaje:

Názov spoločnosti:
DIČ:
Adresa spoločnosti:
IČO:

12. Zakrúžkujte prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:

Uveďte jednu možnosť:

Ďakujeme Vám za vyplnenie týchto údajov. Medzinárodná Jazyková Agentúra v Žiline sa zaväzuje využiť tieto údaje výlučne pre potreby Vášho vzdelávania a poskytovanie ďalších informácií prostredníctvom Newslettra. Odoslaním tejto prihlášky účastník potvrdil, že sa oboznámil s cenníkom a so všeobecnými podmienkami o jazykovom vzdelávaní a odoslaním formuláru ich akceptuje.